Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | twitter | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΣΛΗΨΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΣΛΗΨΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

Προκηρύσσεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Επάνω Παναγιά-Παναγίτσα) Σκοπέλου» της ομώνυμης Πράξης,για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Πρόσληψη τεσσάρων εργατών πυροπροστασίας στο Δήμο Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την  πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας.

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα | 2 θέσεις για Σκόπελο

Η προκήρυξη και οι αιτήσεις

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Οικονομικών ή Θετικών επιστημών ή Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών), εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της.

ΓΙΑ ΤΑ   Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α – Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Δήμος Σκοπέλου | Τρεις θέσεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Για τον Δήμο Σκοπέλου προβλέπονται 3 θέσεις:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Οι θέσεις ανά κλάδο / ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων). (κλικ)

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Δήμος Σκοπέλου | Προσλήψεις ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ Νεκροθαφτών (διάρκεια σύμβασης έξι μήνες) για την κάλυψη των αναγκών του Κοιμητηρίου, και τέσσερα άτομα ειδικότητας ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και επτά άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Οι σχετικές Ανακοινώσεις, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ και Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ 6) έχουν ήδη αποσταλεί και αναρτηθεί στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα του Δήμου.

  • Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 03/08/2018 και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 13/08/2018, ώρες 9.00-13.00 (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδιοι υπάλληλοι Γούλας Γεώργιος, Γκίκα Βασιλική). 

Σημειώνεται ότι, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της παράλληλης διαδικασίας για την πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Βοηθών Ηλεκτροτεχνίτη, οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Προκήρυξη από το υπουργείο πολιτισμού για τακτικό προσωπικό (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικοί Χώροι Ν. Βορείων Σποράδων με έδρα τη Σκόπελο). 


Προκήρυξη από το υπουργείο πολιτισμού για τακτικό προσωπικό (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικοί Χώρο Βορ. Σποράδων με έδρα τη Σκόπελο- σελ 771). 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 ώρα 14:00 (ηλεκτρονική αίτηση- σελ 783). 

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σκοπέλου. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Σκόπελος / Πρόσληψη δέκα ατόμων στην καθαριότητα του Δήμου για δύο μήνες

Την πρόσληψη για δύο μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή  εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της Καθαριότητας ανακοίνωσε ο Δήμος Σκοπέλου.
  • 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων {Γ΄(C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 7 ΥΕ  Εργάτες Καθαριότητας
Περισσότερες πληροφορίες στο Δημαρχείο ή στα τηλ. 2424350103 - 2424350131

• Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 19/04/2018

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ζητούν την τοποθέτηση εποχικού υπαλλήλου στη ΔΕΗ Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου κοινοποίησε έγγραφο προς τη ΔΕΗ, για την λύση του προβλήματος της νήσου Σκοπέλου σχετικά με την απουσία υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών στα γραφεία της ΔΕΗ, με συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης διαδικασιών συμβολαίων (σύνδεση, επανασύνδεση, διακοπή κτλ).
Το έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο Δήμαρχος Σκοπέλου Χρήστος Βασιλούδης και το οποίο εστάλη στη "Διεύθυνση Πωλήσεων", έχει ως εξής:

«Όπως γνωρίζετε, τα νησιά των Βορείων Σποράδων αποτελούν σημαντικό διεθνή τουριστικό προορισμό προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Στον κλάδο του Τουρισμού επικεντρώνεται η οικονομική ζωή των νησιών μας και σ΄ αυτόν δραστηριοποιείται σημαντικότατος αριθμός αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων. Ευνόητο είναι ότι η προετοιμασία των επιχειρήσεων για την υποδοχή των τουριστών περιλαμβάνει το καίριας σημασίας για τη λειτουργία τους τμήμα των ηλεκτρολογικών διαδικασιών.

Δυστυχώς, λόγω μη ύπαρξης υπαλλήλου, οι σχετικές με τα

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Σκόπελος / Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο Δήμος Σκοπέλου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Σκόπελος / Πρόσληψη καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου, έχοντας υπόψη:
1) Το Νόμο υπ’ αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»
2) Το Νόμο υπ’ αριθμ. 4452 ( ΦΕΚ 17/15.02.2017 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθ. 8).
3) Την με αριθ.Κ1/143615 Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3131/08.09.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) .
4) Την με αριθμ. 7867/1.9.2017 (ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών και
5) Την με αριθμό 8/15-9-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου για την «Έγκριση όρων προκήρυξης για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) καθαριστή/στριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου για το σχολικό έτος 2017-2018» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Σκόπελος / Πρόσληψη καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου (ΣΜΕ) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου, έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17Α/15-2-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 8 του οποίου αντικαθίσταται η παρ.3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 και τροποποιείται η υποπεριπτ. αα΄ της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 παρατείνοντας και για το διδακτικό έτος 2017-2018 το μεταβατικό στάδιο που αφορά την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων». Με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται οι υποπεριπτ. ββ΄ και γγ΄ της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 και ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»,

2) Την με αριθμ. πρωτοκ. 7867/1-9-2017 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4-9-2007 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων. Γαβρόγλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη,

3) την με αριθμό 11/8-9-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου για την «Έγκριση όρων προκήρυξης για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) καθαρίστριας στο Λύκειο Σκοπέλου» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 και αντικείμενο τον καθαρισμό του χώρου του Λυκείου Σκοπέλου, μετά το κενό που δημιουργήθηκε.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαύλιου χώρου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων – χώρων υγιεινής του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά τη διαδικασία νέων προσλήψεων:

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Δήμος Σκοπέλου / Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε ατόμων για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας

Η σχετική Ανακοίνωση, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ και Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ 6) έχει ήδη αποσταλεί και αναρτηθεί στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα του Δήμου (skopelos.gov.gr).

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 25/07/2017 και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 31/07/2017, ώρες 9.00-13.00 (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδιοι υπάλληλοι Γούλας Γεώργιος, Γκίκα Βασιλική).

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Σκόπελος / Πρόσληψη 6 ατόμων στον Δήμο

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα 2 μηνών, ανακοινώνει ο Δήμος Σκοπέλου.

Τηλ. επικοινωνίας 2424350103-2424350131

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Σκόπελος / Πρόσληψη καθαρίστριας για το ΕΠΑΛ

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του ΕΠΑΛ Σκοπέλου.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των τριών αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαύλιου χώρου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι από 09/10/2015 μέχρι 16/10/2015 και ώρα 11.30 π.μ.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με
ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία της Σκοπέλου

Προκηρύχθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η πρόσληψη καθαριστριών µε σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου χρόνου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Την προκήρυξη - ανακοίνωση, που υπογράφει η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σκοπέλου, μπορείτε να την διαβάσετε με 

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη μιας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πεπαρήθειο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου

Για την πρόσληψη μιας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πεπαρήθειο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου έχοντας υπόψη το πρακτικό 7/2014 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής (η αριθ. 3/2014 απόφαση της), αποφασίζει:

Την προκήρυξη μιας θέσης καθαρίστριας με σύμβαση έργου, για το Πεπαρήθειο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου.

Προθεσμία - Τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλονται στο λογιστικό γραφείο της Μπελτζενίτη Χρ. Μαγδαληνής τις ώρες 11:00 έως 13:00 από 1/10/2014 έως και 9/10/2014.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  α) Αίτηση
  β) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  ε) Εκκαθαριστικό οίκον. έτους 2014
στ) Βεβαίωση Ανεργίας
  ζ) Αποδεικτικά στοιχεία για πρόβλημα αναπηρίας

Τηλ. Επικοινωνίας 2424022723

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη θέσης καθαρίστριας για το Γυμνάσιο Σκοπέλου

Για την πρόσληψη μιας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Γυμνάσιο Σκοπέλου, η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου έχοντας υπόψη το πρακτικό 3/2013 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής (η αριθμ. 3/2013 απόφαση της), αποφασίζει:
Την προκήρυξη μιας θέσης καθαρίστριας με σύμβαση έργου, για το Γυμνάσιο Σκοπέλου.

Προβεσμία - Τόπος υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλονται από 25/09/2013 ως και 03/10/2013 στην Μπελτζενίτη Χρ. Μαγδαληνή, στο λογιστικό γραφείο από 11:00 εως 13:00.
Τηλ. επικοινωνίας 2424022723.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Α) Αίτηση
Β) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Γ) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Ε) Εκκαθαριστικό οικ. έτους 2013
Ζ) Βεβαίωση Ανεργίας
Η) Αποδεικτικά στοιχεία για προβλήματα αναπηρίας