Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | twitter | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Ξεκινούν ηλεκτρονικές δημοπρασίες παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού

Ξεκινούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται η επιτυχημένη προσπάθεια, μέσω των ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και την απλούστευση του συνόλου της διαδικασίας, προσδοκώντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερομένων και συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επενδύοντας ακόμα περισσότερο στον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και τη διαφάνεια της διαδικασίας, στοχεύει στην οργάνωση και διεξαγωγή ακόμα μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτρονικών δημοπρασιών τα επόμενα χρόνια, με απώτερο σκοπό την πλήρη καθιέρωση του θεσμού. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στο σχετικό σύνδεσμο  https://eauctions.gsis.gr/

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Σκόπελος / Διακήρυξη δημοπρασίας για την πώληση ακινήτου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την πώληση μιας διηρημένης ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ενός ισογείου καταστήματος, εμβαδού 112,00 τ.μ. και την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου τμήματος οικοπέδου, εντός του οποίου υπάρχει το κατάστημα αυτό και το οποίο τμήμα έχει εμβαδόν διακόσια είκοσι τέσσερα (224,00) τετραγωνικά μέτρα, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο όλο εκ 3435,40 τ.μ. αδιαίρετο οικόπεδο, έξι και 52/οο εκατοστά (6,52/100), η οποία βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Β'. Τομέας), στη θέση ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ_ΛΙΜΝΗ, της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Σκοπέλου, περιφερειακής Ενότητας Βορείων Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνορευόμενη Βόρεια και Ανατολικά με ετέρα κάθετη ιδιοκτησία του ιδίου αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου, Νότια με Γεωργίου Δρόσου και Δυτικά με δημοτικό δρόμο.

Έχει συσταθεί και αναγνωρισθεί ως χωριστή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία δυνάμει  της υπ' αριθ. 23709/17-7-2014 έτους πράξης του συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού, από τις διατάξεις της οποίας και διέπεται η ιδιοκτησία αυτή, καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3741 /29, του Ν. Δ 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού και στο γραφείο του, στη Σκόπελο την εικοστή έκτη (26) Ιουνίου του δύο χιλιάδες δέκα πέντε 2015 έτους, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11 π.μ. ως και 13 μ.μ. της ιδίας ημέρας. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται, σύμφωνα με το...

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Σκόπελος // Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Στις 29 του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κτίριο Ξενία), θα διενεργηθεί ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος του Δήμου Σκοπέλου:

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα Διακήρυξη Δημοπρασίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την πώληση μιας διηρη μενης ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ενός ισογείου καταστήματος, εμβαδού 112,00 τ. μ. και την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου τμήματος οικοπέδου, εντός του οποίου υπάρχει το κατάστημα αυτό , και το οποίο τμήμα έχει εμβαδό διακόσια είκοσι τέσσερα (224.00) τετραγωνικά μέτρα, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο όλο εκ 3435,40 τ.μ. αδιαίρετο οικόπεδο, έξη και 52/οο εκατοστά (6,52/100), η οποία βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Β'. Τομέας ), στη θέση ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ _ ΛΙΜΝΗ, της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Σκοπέλου, περιφερειακής Ενότητας Β. Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνορευόμενη Βόρεια και Ανατολικά με ετέρα καθετή ιδιοκτησία του ιδίου αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου, Νότια με Γεωργίου Δρόσου και Δυτικά με δημοτικό δρόμο.

Έχει συσταθεί και αναγνωρισθεί ως χωριστή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία δυνάμει  της υπ' αριθ. 23709/17-7-2014 έτους πράξης του συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού, από τις διατάξεις της οποίας και διέπεται η ιδιοκτησία αυτή, καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3741/29, του Ν. Δ 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού και στο γραφείο του, στη Σκόπελο την δεκάτη ογδόη (18) Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα 2014 έτους, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11 π.μ. ως και 13 μ.μ. της ιδίας ημέρας.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται, σύμφωνα με το από 319/9-9-2014 έτους πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ως άνω Συνεταιρισμού, στο ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Σε περίπτωση   συνέχισης των προσφορών, πέραν της καθορισμένης λήξεως, η Δημοπρασία θα συνεχιστεί για ακόμη μία ώρα και θα λήξει με την κατακύρωση του προαναφερομένου ακινήτου, στο όνομα του υπερθεματιστή που θα προσφέρει την μεγαλύτερη προσφορά.

Για να γίνουν δεκτοί οι μετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν είτε εγγυητική επιστολή...

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Στις 05 του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄΄έως 12:30΄΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκοπέλου, θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος του Δήμου Σκοπέλου:
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Άγονες οι δημοπρασίες για τις παραλίες

Άγονες βγήκαν όλες οι δημοπρασίες, εκτός της Μηλιάς, για την εκμίσθωση ακτών του Δήμου Σκοπέλου, που έγιναν σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η κρίση, τα νέα οικονομικά μέτρα, αλλά και το ακριβό, κατά πολλούς, τίμημα, ήταν ο λόγος που δεν βρέθηκαν ενδιαφερόμενοι.
Οι δημοπρασίες θα επαναληφθούν σε μία περίπου εβδομάδα με τις ίδιες τιμές και εάν δεν υπάρξει εκ νέου ενδιαφερόμενος, θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.