Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

Σκόπελος | Περιμένοντας το "Πράσινο Σημείο", το ΣΜΑΥ και το ΜΕΒΑ... Μέχρι τότε τί;

Τα 6 χρόνια που πέρασαν από την καταστροφική πλημμύρα του 2015 φαίνεται ότι είναι αρκετά για να ξεχάσουμε την σημασία των ρεμάτων και τα γεμίζουμε μπάζα και απορρίμματα...
Το ρέμα καθαρίστηκε τον Δεκέμβριο 2018, η φωτογραφία τον Μάρτιο 2021

ΠΣ, ΣΜΑΥ, ΑΣΑ, ΜΕΒΑ... Άγνωστα αρκτικόλεξα για τους περισσότερους από έμας, τους κοινούς θνητούς, τα οποία θα τα γνωρίσουμε τα επόμενα χρονιά στην πράξη, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους... Αυτό που σήμερα γνωρίζει ο πολίτης και μπορεί να αντιληφθεί με μια επίσκεψη σε ένα δάσος είναι η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμμάτων σε δασικές εκτάσεις και ρέματα, αφού κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η ενέργεια είναι μια εύκολη και φθηνή λύση!

Μάρτιος 2021 | ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται πανελλαδικά μια κατάσταση ασυδοσίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπαζών και γενικότερα των οικοδομικών υλικών, αφού δεν επιτηρείται από καμία αρμόδια υπηρεσία η ποσότητα των αδρανών υλικών που παράγονται, ενώ οι χώροι που έχουν οριστεί για την απόθεσή τους είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, με την πολιτεία να μην έχει φροντίσει μέχρι τώρα να βρεθεί μια λύση.


Η συνήθης πρακτική είναι η παράνομη εναπόθεσή τους σε ρέματα και χωράφια καθώς πολλοί, ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και όσοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, θεωρούν ότι αυτή είναι η πιο εύκολη και φτηνή λύση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος, περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπάζων, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την ορθή διαχείρισή τους. Παράδειγμα, το ανυπολόγιστο κόστος από φυσικές καταστροφές, όπως έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, που εντείνονται ή προκαλούνται από μπάζα σε ρέματα και δασικές ή αγροτικές περιοχές. 

Ανακυκλώσιμα υλικά

Μάρτιος 2021

Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τις οποίες συναντούμε πεταμένες σε πλαγιές και ρέματα!

...και εδώ δικαιολογία δεν υπάρχει, αφού θα μπορούσαμε να ειδοποιήσουμε την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και κατόπιν συννενόησης να τις αποσύρει...

Τί λέει ο Δήμαρχος Σκοπέλου

«Μεγάλο και σημαντικό θέμα» θεωρεί ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Περίσσης τη διαχείριση των ανακυκλώσιµων και στερεών αποβλήτων, ο οποίος μας είπε τι έχει κάνει και τι θα κάνει η δημοτική αρχή το επόμενο διάστημα:

«Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει χώρος υποδοχής αποβλήτων οικοδομών, όπου αυτά να επεξεργάζονται και ένα μέρος τους να επαναχρησιμοποιείται... Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε μια προσπάθεια από όλους τους Δήμους της χώρας για την δημιουργία χώρων επεξεργασίας αποβλήτων οικοδομών.

H μακέτα του "Πράσινου Σημείου" στη Σκόπελο

Έχουμε καταθέσει δύο προτάσεις και αναμένουμε την αξιολόγησή τους. Η πρόταση για το "Πράσινο σημείο" είναι να δημιουργηθεί στο δημοτικό οικόπεδο (Γιαννουράκου), απέναντι από το γήπεδο και την έχουμε υποβάλλει από 29/05/2020, αναμένοντας την εξέταση της από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας.

To Πράσινο Σηµείο είναι ένας οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος µε κατάλληλη κτιριακή υποδοµή (όπου απαιτείται) και εξοπλισµό, οργανωµένος από το ∆ήµο, ώστε οι δηµότες να αποθέτουν ανακυκλώσιµα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά, υφάσµατα, βρώσιµα έλαια ή χρησιµοποιηµένα αντικείµενα και εξοπλισµό (όπως ρουχισµό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό), προκειµένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιµοποίηση.

Ειδικότερα τα "Πράσινα Σηµεία" έχουν ως σκοπό:

■ να συµβάλουν στην αύξηση της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως µέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασµα καιξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,

■ να µειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,

■ να εξυπηρετήσουν τους δηµότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιµων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιµοποιηµένων αντικειµένων και εξοπλισµού,

■ να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους µικρών νησιωτικών, ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών που ενδεχοµένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιµων,

■ να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,

■ να ενισχύσουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στην επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση και µέσω εφαρµογής διαφόρων συστηµάτων ανταπόδοσης, και να προωθήσουν την κάρτα του ανακυκλωτή. 

Η δεύτερη πρόταση είναι η δημιουργία στο παλιό νταμάρι, απέναντι από τον Βιολογικό, Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), συμπεριλαμβάνοντας τα υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα, των απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής και μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή της μονάδας, Η πρόταση έχει υποβληθεί από 14/08/2020 και περιμένουμε την εξέταση της πράξης από τη Περιφέρεια.

Μέχρι τότε τί;

Μέχρι να πάρουν "σάρκα και οστά" οι δύο προτάσεις οι εμπλεκόμενοι δημότες και μεταφορείς, αφού «δεν έχουν τι να τα κάνουν» και η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει γι' αυτό τα πετάνε «όπου καταλαβαίνουν»..!

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος  σχετικά με την ευθύνη του πολίτη ή του αρμόδιου για τη μεταφορά απορριμμάτων και μπαζών λέει:

«Είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα η πράξη της απόρριψης μπαζών και ανακυκλώσιμων υλικών σε κάθε είδους ιδιοκτησίες, ρέματα και δάση... Είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα το οποίο η πολιτεία έχει υποχρέωση να λύσει άμεσα...»

Για τα ογκώδη αντικείμενα


Η συλλογή ογκωδών αντικειμένων (επίπλων,στρωμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λ.π.) καθώς και υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών, θα γίνεται ύστερα από συννενόηση με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας.

α) ΕΠΟΠΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 6983087468

β) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: 6981219192 και 6977701070

Ο Δήμος Σκοπέλου ζητά την κατανόηση και τη βοήθεια όλων των κατοίκων.