Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

q

Α. ΠΡΟΒΙΑΣ & ΣΙΑ | ΚΑΜΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΤΗΛ. 2424024762

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΟΥΠΑ | ΚΛΙΚ ΣΤΟ BANNER

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Θέσεις της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» | Συμμετοχή στην 3η τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου

Ημερομηνία Συνεδρίασης:  15-02-2021,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Δ΄ τριμήνου 2020»

- Ψηφίζω ΥΠΕΡ

2. «Μη διακοπή και μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας των κτιρίων Δημαρχείου Σκοπέλου και του κτιρίου που στεγάζεται το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις στη Γλώσσα Σκοπέλου»

- Ψηφίζω ΥΠΕΡ

3. «Κάλυψη των μη επιλέξιμων εργασιών στην υποβολή της πρότασης για τη χρηματοδότηση των πράξεων «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου» και «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου»

Ψηφίζω ΥΠΕΡ με τις εξής ερωτήσεις:

α) Γνωρίζουμε το ύψος των μη επιλέξιμων εργασιών; 

β) Έχουμε επαρκή ταμειακά διαθέσιμα να καλύψουμε αυτό το κόστος; 

Θα παρακαλούσα τον κ. Δήμαρχο και πρόεδρο της Επιτροπής να μου απαντήσει, αν γνωρίζει. Στα συμβούλια δια περιφοράς δεν έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε απαντήσεις ή να λύσουμε  κάποιες απορίες μας, πριν την κατάθεση της ψήφους μας.

4. «Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των πράξεων «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου» και «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου»

Ψηφίζω ΥΠΕΡ με την εξής ερώτηση: Ποιο είναι το ύψος των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων  των ανωτέρω πράξεων;

5. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας επί ερωτήματος της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας περί εκτάσεων στην περιοχή ΒΟΤΣΗ Αλοννήσου, μελέτη σχετικού φακέλου και σύνταξη απαντήσεων»

-Ψηφίζω ΥΠΕΡ

6. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου α) για τη μελέτη φακέλου και σύνταξη  υπομνήματος για απόκρουση ανακοπής Τακτικού Ευαγγέλου που εκκρεμεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, β) παροχή γνωμοδοτικής υποστήριξης περί κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος »

Είναι μία υπόθεση που εκκρεμεί χρόνια και από πληροφορίες, χωρίς να έχω γνώση του φακέλου, ο κ. Ευάγγελος Τακτικός ταλαιπωρείται  και με οικονομική ζημία . Δεν είμαι υπέρ της κατεδάφισης του αυθαιρέτου αλλά υπέρ της νομιμοποίησης αυτού, και από την στιγμή που αιτείται  ανακοπή εκτέλεσης της πράξης, ο δικηγόρος που θα ορισθεί να εξετάσει όλες τις παραμέτρους και να  δοθεί  στον κ. Τακτικό όλος ο απαραίτητος χρόνος για την τακτοποίηση της υπόθεσης.

Παρακαλώ όπως η πρότασή μου τεθεί σε ψηφοφορία.

7. «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2021» (σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου)

Η μη συμμετοχή μας ως παράταξη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και με καθαρά δική σας υπαιτιότητα, καθιστά την ενημέρωση αδύνατη ως προς τα έργα, τις δράσεις και εν γένει την όλη λειτουργία του ΝΠΔΔ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση στο πλαίσιο των ενημερώσεων και ιδιαίτερα για την πορεία του έργου του Λιμένα Αγνώντα. Απ' ό,τι βλέπω στον προϋπολογισμό, είμαστε στην διαδικασία σύνταξης της μελέτης, επομένως βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο και αν μια μελέτη θέλει περίπου 500.000,00€ να υλοποιηθεί σκεφτείτε τι προϋπολογισμού θα είναι το έργο και αν υπάρξει ανάλογη πράξη χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 δεν θα είναι ευοίωνη, τα έσοδα από ιδίους πόρους δεν επαρκούν για να καλύψουν την ετήσια λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου  και η διεκδίκηση και η ένταξη σε χρηματοδοτικές πράξεις είναι η μόνη διέξοδος.

Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό 2021 και το Ο.Π.Δ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

8. «Τιμολογιακή Πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έτους 2021» (σχετ. η υπ’ αριθ. 003/2021 Απόφαση  Δ.Σ . Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)»

Προκειμένου να συνταχθεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της ΔΕΥΑ Σκοπέλου,  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της επιχείρησης και η έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην λήψη της σχετικής απόφασης, την οποία καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα, όμως θέλω να επισημάνω ότι στο εισηγητικό μέρος της, παρουσιάστηκαν στο Σώμα οικονομικά στοιχεία που αφορούν μόνο τα έσοδα του οικονομικού έτους 2020, με την επισήμανση ότι ήταν μειωμένα κατά 24% από τη χρήση του 2019. Αυτό δεν μας δίνει την οικονομική εικόνα και ο λόγος είναι ,ότι έγινε μια πολύ σημαντική παράληψη δεν συμπεριέλαβαν στην απόφαση την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των εξόδων. Τα έξοδα είχαν μείωση, αύξηση και ποιας τάξης, παρέμειναν ίδια με το 2019, ώστε να γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση, την βιωσιμότητα της επιχείρησης και τους λόγους που προτάθηκε αυτή η τιμολογιακή πολιτική.

Δεν μπορείς να αποφασίζεις για την επιβολή τελών, όταν δεν έχεις πλήρη οικονομική εικόνα.

Επαναλαμβάνεται το ίδιο κείμενο με μικρές διορθώσεις, δεν αγγίζετε το σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας της επιχείρησης, δεν μας ενημερώνετε για τα δάνεια, τις οφειλές σε προμηθευτές, προσωπικό, εργολάβους, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και ΔΕΗ,  δεν προτείνετε λύσεις.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα, οι κυβερνητικές πολιτικές και το κρύψιμο κάτω από το χαλί των πραγματικών προβλημάτων της ΔΕΥΑ, από όλες τις διοικήσεις της, την οδήγησαν σε αυτή την δεινή οικονομική κατάσταση και την μετέτρεψαν σε μια κοινωφελή επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα και όχι μόνο στην Σκόπελο αλλά σε όλη την Ελλάδα, κάπως έτσι λειτουργούν οι ΔΕΥΑ.

Το μόνο που ακούω τόσα χρόνια είναι χρέη και μόνο χρέη και η ΔΕΥΑ στέκεται με δεκανίκια. Ο Σκοπελίτης πληρώνει το νερό ακριβά, αλλά δεν πληρώνει καθ’ αυτού το νερό που πραγματικά καταναλώνει, πληρώνει διπλές χρεώσεις, όταν πάνω στο νερό προστίθεται και το ειδικό τέλος και μετά υπολογίζεται το τέλος αποχέτευσης συν το Φ.Π.Α. Δεν το είδα σε άλλη ΔΕΥΑ, εκτός αν εσείς γνωρίζετε το αντίθετο.

Καταψηφίζω την τιμολογιακή πολιτική του 2021 και κλείνω με την ιστορική φράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου “Ό,τι δεν λύνεται κόβεται”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡAΤΑΞH “ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΒΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ