Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Βιώσιμη Ναυτιλία για έναν βιώσιμο Πλανήτη

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  2020 


Τέσσερα  χρόνια  πριν,  οι  ηγέτες  του  κόσμου  συγκεντρώθηκαν  στα  Ηνωμένα  Έθνη  και  υιοθέτησαν την  Ατζέντα  2030  για  την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  ως  ένα  φιλόδοξο  κοινό  σχέδιο  προς  ένα  βιώσιμο μέλλον  για  τον  πλανήτη  μας.

Οι  Αρχηγοί  των  κρατών  ανανέωσαν  τις  δεσμεύσεις  τους  να  υλοποιήσουν  την  Ατζέντα  2030  και την  Συμφωνία  του  Παρισιού  στις  διασκέψεις  για  την  Κλιματική  Δράση  και  τους  Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης,  που  έλαβαν  χώρα  κατά  τη  Γενική  Συνέλευση  τον  Σεπτέμβριο  του  2019.

Ο  Γενικός  Γραμματέας  των  Ηνωμένων  Εθνών  υπογράμμισε  στον  λόγο  του  κατά  το  πέρας  της Διάσκεψης  για  την  Κλιματική  Δράση,  την  τομεακή  δέσμευση  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  ως ένα  τεράστιο  βήμα  για  ένα  πιο  βιώσιμο  μέλλον.

Η  ναυτιλιακή  βιομηχανία,  με  την  υποστήριξη  του  κανονιστικού  πλαισίου  του  ΙΜΟ,  βρίσκεται πράγματι  στην  πρώτη  γραμμή,  οδηγώντας  τη  μετάβαση  προς  ένα  βιώσιμο  μέλλον.

Η  ναυτιλία  είναι  απαραίτητη  για  την  βιώσιμη  ανάπτυξη.  Παρέχει  έναν  αξιόπιστο  και  χαμηλού κόστους  τρόπο  μεταφοράς  του  90%  του  παγκόσμιου  εμπορίου,  συνδέοντας  λαούς  και  κοινότητες ανά  την  υφήλιο.  Παρέχοντας  βελτιωμένη  πρόσβαση  σε  βασικά  υλικά,  αγαθά  και  προϊόντα,  η ναυτιλία  βοηθά  εκατομμύρια  πολίτες  τον  κόσμο  να  αντιμετωπίζουν  καταστάσεις  ανέχειας.

Μέσω  του  ΙΜΟ,  τα  Κράτη  Μέλη,  οι  πολίτες  και  η  ναυτιλιακή  βιομηχανία,  εργάζονται  μαζί  για  να διασφαλίσουν  ότι  η  ναυτιλία  εξακολουθεί  να  συνεισφέρει  στην  πρόοδο  προς  την  πράσινη οικονομία  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη.

Ο  ΙΜΟ  αποτελεί  την  παγκόσμια  αρχή  θέσπισης  προτύπων  για  τη  ναυτιλιακή  βιομηχανία.  Έχει υιοθετήσει  περισσότερα  από  50  διεθνή  όργανα,  τα  οποία  μαζί  αποτελούν  το  κανονιστικό  πλαίσιο που  διασφαλίζει  ότι  η  ναυτιλία  είναι  ασφαλής  και  φιλική  προς  το  περιβάλλον.

Ο  ΙΜΟ  έχει  υιοθετήσει  και  εξακολουθεί  να  αναπτύσσει  μέτρα  για  την  μείωση  της  ρύπανσης  από τα  πλοία,  την  υλοποίηση  της  Διεθνούς  Σύμβασης  θαλασσίου  Έρματος,  την  προστασία  των πολικών περιοχών, τη μείωση των απορριμμάτων από τα πλοία, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας  της  ναυτιλίας  μέσω  της  ηλεκτρονικής  ανταλλαγής  πληροφοριών,  για  να αντεπεξέλθει  στις  προκλήσεις  της  ψηφιοποίησης  της  ναυτιλίας  και  την  ενίσχυση  της  συμμετοχής των  γυναικών  στη  ναυτιλιακή  κοινότητα.

Χάρη  στον  ΙΜΟ,  η  διεθνής  ναυτιλία  ήταν  η  πρώτη  παγκόσμια  βιομηχανία  που  θέσπισε υποχρεωτικούς  κανονισμούς  ενεργειακής  απόδοσης  και  πρότυπα  που  αφορούν  στις  αέριες εκπομπές  του  θερμοκηπίου  στο  σύνολοτου  κλάδου.  Το  2018  ο  ΙΜΟ  υιοθέτησεμία  αρχική στρατηγική  για  τη  μείωση  και  εξάλειψη  των  αερίων  εκπομπών  του  θερμοκηπίου  από  τα  πλοία  το συντομότερο  δυνατό.

Από  την  1η  Ιανουαρίου  του  2020,  οι  εκπομπές  οξειδίου  του  θείου  από  τα  πλοία  μειώθηκαν  με σημαντικά  οφέλη  για  την  ανθρώπινη  υγεία  και  το  περιβάλλον,  γεγονός  που  δεν  θα  μπορούσε  να επιτευχθεί  χωρίς  τη  δέσμευση  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  και  των  βασικών  ενδιαφερόμενων μερών  σε  όλο  το  εύρος  της  μεταφορικής  αλυσίδας.

Η  μάχη  κατά  της  κλιματικής  αλλαγής  και  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  είναι  ζωτικής  σημασίας στρατηγική  κατεύθυνση  για  τον  ΙΜΟ  τόσο  βραχυπρόθεσμα  όσο  και  μακροπρόθεσμα.  Ο  ΙΜΟ  θα συνεχίσει  να  αναπτύσσει  κατάλληλες,  φιλόδοξες  και  ρεαλιστικές  λύσεις  για  την  ελαχιστοποίηση της  συμβολής  της  ναυτιλίας  στην  ατμοσφαιρική  ρύπανση  και  τις  επιπτώσεις  της  στην  κλιματική αλλαγή.

Ο  στρατηγικός  σχεδιασμός  του  ΙΜΟ  για  τα  έτη  2018-2023  υπογραμμίζει  ότι  ο  ΙΜΟ  δεσμεύεται πλήρως  να  υποστηρίξει  την  Ατζέντα  2030  και  τα  Κράτη  Μέλη  στις  προσπάθειες  τους  να  την υλοποιήσουν.  Επιπλέον  υπογραμμίζει  ότι  ο  Οργανισμός,  τα  Κράτη  Μέλη  του,  οι  πολίτες  και  η ναυτιλιακή  βιομηχανία  θα  συνεχίσουν  το  έργο  τους  προς  την  επίτευξη  των  Στόχων  Βιώσιμης Ανάπτυξης  (ΣΒΑ).

Η προσέγγιση του Οργανισμού για την προβολή της συνεισφοράς του προς τους ΣΒΑ υπογραμμίζεται  στην  Στρατηγική  για  τους  ΣΒΑ (βλέπε  συνημμένο  σχήμα),  που  στοχεύειστον  καθορισμό  των  γενικών  κατευθύνσεων  για  τις  προσπάθειες  της  Γραμματείας  να  ενισχύσει περαιτέρω  την  ενσωμάτωση  των  ΣΒΑ  στον  προγραμματισμό  και  σχεδιασμό,  ούτως  ώστε  να καθιερώσει  μια  πιο  απτή  και  στοχοποιημένη  προσέγγιση  για  την  υποστήριξη  των  κρατών  μελών στην  υλοποίηση  της  Ατζέντας  2030  και  να  ισχυροποιήσει  την  προβολή  του  Οργανισμού  και  κατ' επέκταση  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  στα Ηνωμένα  Έθνη και  παραπέρα, ως κύριος συνεισφέρον στην  βιώσιμη  ανάπτυξη.

Το  έτος  2020  το  οποίο  αφιερώνεται  στη  "βιώσιμη  ναυτιλία  για  έναν  βιώσιμο  πλανήτη"  παρέχει μία  μοναδική  ευκαιρία  στον  ΙΜΟ  και  τη  ναυτιλιακή  κοινότητα  να  αγκαλιάσει  αυτές  τις δεσμεύσεις  και  να  αναδείξει  τη  σημασία  του  ναυτιλιακού  τομέα  στην  επίτευξη  των  ΣΒΑ  με ιδιαίτερη  έμφαση  στους  αριθμ.  14,  13,  9  και  5  όπως  αναγνωρίζονται  στην  Στρατηγική  του  ΙΜΟ για  τους  ΣΒΑ.

Επίσης  παρέχει  την  ευκαιρία  να  ακολουθήσει  το  θέμα  του  προηγούμενου  έτους,  που  σχετιζόταν με  τον  στόχο  υπ'  αριθμ.  5,  και  να  χτίσει  πάνω  στα  θεμέλια  που  δημιουργήθηκαν  από την υιοθέτηση  την  απόφασης  της  Συνέλευσης,  που  παροτρύνει  σε  άμεσες  ενέργειες για  την ενίσχυση  της  ισότητας  των  φύλων  στα  επόμενα  χρόνια  στον  ναυτιλιακό  τομέα  με  στόχο  την  άρση οποιονδήποτε  εμποδίων.

Το  θέμα  αναδεικνύει  επίσης  τη  δέσμευση  του  ΙΜΟ  στο  στόχο  υπ'  αριθμ.  9,  καθώς  αποτελεί  τον πυρήνα  της  αποστολής  του.  Προωθώντας  το  θαλάσσιο  εμπόριο  και  τη  καριέρα  του  ναυτικού, βελτιώνοντας και  επενδύοντας στην υποδομή και  αποτελεσματικότητα  των λιμενικών υποδομών,  αναπτύσσοντας  και  ισχυροποιώντας  τις  συνδέσεις  με  την  ενδοχώρα,  προστατεύοντας την  αλιεία,  εξερευνώντας  την  παράκτια  παραγωγή  ενέργειας  και  προωθώντας  τον  τουρισμού  -  η ναυτιλιακή  δραστηριότητα  μπορεί  να  οδηγήσει  και  να  υποστηρίξει  μία  αναπτυσσόμενη  και βιώσιμη  οικονομία.

Ο  ΙΜΟ  συνεισφέρει  στον  στρατηγικό  στόχο  υπ  αριθμ.  9  παρέχοντας  ένα  νομικό  και  κανονιστικό πλαίσιο,  πρωτοβουλίες  ανάπτυξης  ικανοτήτων  και  ένα  φόρουμ  για  την  ανταλλαγή  γνώσεων  και εμπειριών  μεταξύ  των  Κρατών  Μελών.  Οι  κανονισμοί  του  ΙΜΟ  για  τη  ναυτιλία  παρέχουν  έναν εφικτό  πλαίσιο  για  τους  επενδυτές  και  τους  ερευνητές  προκειμένου  να  αναπτύσσουν  καινοτόμες τεχνικές  λύσεις  που  μπορούν  να  αλλάξουν  τα  δεδομένα.

Παρέχοντας  ένα  κανονιστικό  πλαίσιο  για  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  βιομηχανίας,  ο  ΙΜΟ  συνεισφέρει σημαντικά  ως  προς  το  στόχο  υπ'  αριθμ.  16,  αλλά  αυτά  τα  επιτεύγματα  δεν  θα  ήταν  δυνατό  να υλοποιηθούν  χωρίς  συνεργασίες  και  ως  εκ  τούτου  ο  στόχος  υπ'  αριθμ.  17  είναι  επίσης θεμελιώδης  για  το  έργο  του  Οργανισμού.

Ο  ΙΜΟ  επιδιώκει  ενεργά  συνεργασίες  με  τα  Κράτη  Μέλη  του,  τη  ναυτιλιακή  βιομηχανία,  με χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  και  άλλους,  προκειμένου  να  πραγματοποιούνται  δράσεις  και προγράμματα  τόσο  σε  τοπικό  όσο  και  διεθνές  επίπεδο.  Ταπιο  πολλά  από  αυτά  στοχεύουν  σε αναπτυσσόμενες  περιοχές,  οι  οποίες  επωφελούνται  από  τα  εκπαιδευτικά  δρώμενα,  τις συνεργασίες  και  τις  τεχνικές  συμβουλευτικές  αποστολές.

Σπουδαία  παραδείγματα  πρόσφατων  συνεργασιών  περιλαμβάνουν  τα  έργα  Globallast  και GloFouling  τα  οποία  αντιμετωπίζουν  το  θέμα  της  θαλάσσιας  βιοποικιλότητας.  Η  διεθνής βιομηχανική  συμμαχία  υπό  το  έργο  ενεργειακής  αποδοτικότητας  με  τίτλο  GloMEEP,  το  κέντρο ναυτιλιακής  τεχνολογίας  GMN-MTCCkoi  GreenVoyage  2050,  είναι  συνεργασίες  που  στοχεύουν στη  μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  και  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής αλλαγής.

Σε  ένα  ευρύτερο  πλαίσιο,  ο  ΙΜΟ  έχει  συνάψει  επί  του  παρόντος  συμφωνίες  συνεργασίας  με πάνω  από  60  διακυβερνητικές  οργανώσεις  και  άλλου  είδους  συνεργασίες  με  περισσότερους  από 70 μη κυβερνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων διεθνών περιβαλλοντικών  οργανισμών  και  σωμάτων.

Οι  προαναφερόμενες  πρωτοβουλίες  και  πολλές  ακόμα  συνεργασίες  στις  οποίες  συμμετέχει  ο ΙΜΟ  -  επιτελούν  μία  σημαντική  συνεισφορά  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  ναυτιλιακής  κοινότητας.

Επιπρόσθετα,  μέσω  σημαντικών  διεθνών  εκδηλώσεων,  όπως  η  Διακυβερνητική  Διάσκεψη  για  την θαλάσσια  Βιοποικιλότητα  στα  Διεθνή  Ύδατα  (BBNJ),  η  26η  Σύσκεψη  της  Διάσκεψης  των  Μερών (COP  26)  του  πλαισίου  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  τη  κλιματική  αλλαγή  και  η  Διάσκεψη  των Ηνωμένων  Εθνών  για  τους  Ωκεανούς,  ο  ΙΜΟ  θα  έχει  την  ευκαιρία  να  συνεισφέρει  και  να παρουσιάσει  τις  προσπάθειες  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  για  την  υλοποίηση  της  Ατζέντας 2030.  Επιπρόσθετα,  ο  ΙΜΟ  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  παρέχει  στοχευμένες  παρεμβάσεις  για  τη πρόοδο  προς  έναν  βιώσιμο  πλανήτη,  υπό  το  φως  των  επιτευγμάτων  του  και  του  συνεχιζόμενου έργου  του.

IMO - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ