Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | twitter | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020

Με διακοπές ύδρευσης προειδοποιεί η ΔΕΥΑ Σκοπέλου

Με μικρές και μεγάλες οφειλές καταναλωτών έρχεται αντιμέτωπη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου. Οι χρόνιες αλλά και οι πολύμηνες οφειλές δημιουργούν προβλήματα στη  λειτουργία της Επιχείρησης, η οποία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ η Εταιρία οφείλει περίπου 1 εκατομμύριο 700 χιλιάδες ευρώ προς τρίτους και οι καταναλωτές οφείλουν στην Εταιρία περίπου ενάμισυ εκατομμύριο ευρώ! 

Έτσι, εν μέσω ανεργίας εργατών και υπαλλήλων, αναδουλειάς σε καταστήματα και επιχειρήσεις και με την επέλαση της οικονομικής κρίσης να αυξάνει τα ήδη εφιαλτικά ποσοστά ανεργίας, βάζοντας "λουκέτο" σε όσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ήδη βάλει, πάρθηκε η απόφαση να δοθεί προθεσμία μέχρι 31 Αυγούστου για εξόφληση ή διακανανισμό οφειλών και μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η ΔΕΥΑ θα προβεί στη διακοπή των παροχών όλων των οφειλετών εφαρμόζοντας την κανονιστική απόφαση της τιμολογιακής πολιτικής.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της ΔΕΥΑ με θέμα τη λήψη μέτρων για την ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑΣ, ο πρόεδρος κ. Αρ. Βούλγαρης έκανε την παρακάτω εισήγηση:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναλάβαμε την Επιχείριση με ένα ποσό λίγο-πολύ της τάξης του 1.700.000 ευρώ οφειλές προς τρίτους και μας οφείλουν οι καταναλωτές περίπου 1.500.000 ευρώ. Βέβαια εδώ δεν κληθήκαμε για να κάνουμε ειδικό δικαστήριο για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και τις διοικήσεις της ΔΕΥΑΣ. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι να σώσουμε την κατάσταση ούτως ώστε η κοινωφελής επιχείρησή μας να μπορέσει και στο εξής να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Η λύση βρίσκεται στην εισπραξιμότητα των οφειλομένων.

Τόσα χρόνια όμως που πέρασαν και έφεραν την Επιχείρηση σε δεινή οικονομική κατάσταση τι μέτρα πάρθηκαν: Δεν γνωρίζω αν πάρθηκαν μέτρα ή αυτά που τυχόν πάρθηκαν ήταν λίγα ή πολλά. Πάντως ό,τι και να έγινε στο τέλος δεν γινόταν τίποτε. Πληροφοριακά πάντως σας ενημερώνω ότι, εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, στις 14 Νοεμβρίου 2019, με επιστολή μου που απεστάλη σε όλους τους οφειλέτες τους ενημέρωσα για την οφειλή τους και τους υπενθύμισα το ευνοϊκό καθεστώς των ρυθμίσεων του Ν. 4611/19 και του άρθρου 6 παρ.1 και 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι 31-12-2019. Δυστυχώς ο αριθμός των οφειλετών που ανταποκρίθηκε δεν ήταν ικανοποιητικός. Επανερχόμενος στο κυρίως θέμα, θα σας παραθέσω μια σειρά μέτρων που κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρουμε σήμερα, γιατί δεν πάει άλλο.

Λοιπόν προτείνω.
1) Για όλους τους οφειλέτες της ΔΕΥΑΣ να δοθεί προθεσμία μέχρι τις 25 Αυγούστου να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν την οφειλή τους με βάση το Νόμο.
2) Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η ΔΕΥΑ θα προβεί στη διακοπή των παροχών όλων των οφειλετών εφαρμόζοντας την κανονιστική απόφαση της τιμολογιακής πολιτικής.
3) Ένα μήνα μετά την διακοπή της παροχής, όσοι οφειλέτες δεν εξοφλήσουν ή δεν διακανονίσουν την οφειλή τους, η οφειλή αυτή θα μεταβιβαστεί στην αρμόδια ΔΟΥ για είσπραξη.
4) Τρόποι εξόφλησης οφειλών:
α) Οφειλή μέχρι 50 ευρώ θα καταβάλεται εφάπαξ.
β) Οφειλή μεγαλύτερη των 50 ευρώ, είναι δυνατόν να διακανονιστεί με ανώτερο αριθμό δόσεων τις 24 και με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ, μετά από αίτηση του οφειλέτη. 2020-12-057
γ) Για να είναι ενεργή η ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης να πληρώνει τις δόσεις κανονικά καθώς επίσης και τους τρέχοντες λογαριασμούς.
δ) Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, συνεργείο της ΔΕΥΑ θα προβαίνει άμεσα στην διακοπή της παροχής και παράλληλα θα μεταβιβάζεται η οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Όλα τα παραπάνω καθώς και οι λόγοι που μας οδήγησαν στην απόφασή μας αυτή θα εκτεθούν αναλυτικά σε επιστολή μας που θα αποσταλεί σε όλους τους καταναλωτές.

Τέλος τα παραπάνω μέτρα δεν αφορούν τις εν γένει ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού τιμολογίου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Νόμο και την απόφασή μας (τιμολογιακή πολιτική 2020) οι οποίες θα αντιμετωπιστούν, κάθε μία ξεχωριστά από το Διοικητικό μας Συμβούλιο.»

To ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει (Παρόντα μέλη: 1. Βούλγαρης Αριστείδης του Νικολάου, 2. Ευσταθίου Ιωάννα του Αθανασίου, 3. Κουκορίνη Σταματούλα του Παναγιώτη, 4. Λαγουδάκης Γεώργιος του Δημητρίου, 5. Λεμονής Θωμάς του Αποστόλου, 6. Λεμονής Κων/νος του Παναγιώτη, 7. Μπετσάνης Παντελής του Αλεξάνδρου, 8. Σάββα Μαρία του Παναγιώτη, 9. Σοφικίτου Μαρία του Ελευθερίου.
Απόντα μέλη: 1. Πατσής Νικόλαος του Σπυρίδωνος, 2. Ρόδιος Βασίλειος του Νικολάου):

1) Για όλους τους οφειλέτες της ΔΕΥΑΣ να δοθεί προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν την οφειλή τους με βάση το Νόμο. Οι διακανονισμοί θα είναι έντοκοι.
2) Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η ΔΕΥΑ θα προβεί στη διακοπή των παροχών όλων των οφειλετών εφαρμόζοντας την κανονιστική απόφαση της τιμολογιακής πολιτικής.
3) Ένα μήνα μετά την διακοπή της παροχής, όσοι οφειλέτες δεν εξοφλήσουν ή δεν διακανονίσουν την οφειλή τους, η οφειλή αυτή θα μεταβιβαστεί στην αρμόδια ΔΟΥ για είσπραξη.
4) Τρόποι εξόφλησης οφειλών:
α) Οφειλή μέχρι 100,00 ευρώ θα καταβάλεται εφάπαξ.
β) Οφειλή μεγαλύτερη των 100,00 ευρώ, είναι δυνατόν να διακανονιστεί με ανώτερο αριθμό δόσεων τις 24 και με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, μετά από αίτηση του οφειλέτη.
γ) Για να είναι ενεργή η ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης να πληρώνει τις δόσεις κανονικά καθώς επίσης και τους τρέχοντες λογαριασμούς.
δ) Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, συνεργείο της ΔΕΥΑ θα προβαίνει άμεσα στην διακοπή της παροχής και παράλληλα θα μεταβιβάζεται η οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Τα παραπάνω μέτρα δεν αφορούν τις εν γένει ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού τιμολογίου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Νόμο και την απόφασή της τιμολογιακής πολιτικής 2020 και θα αντιμετωπιστούν, κάθε μία ξεχωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο.