Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | twitter | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Θέσεις της παράταξης "Σκόπελος Όλοι Μαζί" στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συμμετοχή στην 11η Τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου (δείτε το βίντεο της συνεδρίασης με κλικ ΕΔΩ)

Ημερομηνία συνεδρίασης 12-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Γνωστοποίηση ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1) Τιμητική εκδήλωση του Δήμου Σκοπέλου προς τιμήν του ολυμπιονίκη Νικολάου Σκιαθίτη
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ του ψηφίσματος.

2) 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετ. η Αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής υπ’ αριθ.4/2020)
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

3) Αποδοχή και κατανομή έκτακτης επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (σχετ. η υπ’ αριθ. 127/2020 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής)       
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

4) Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Β’ τριμήνου2020 (σχετ. η υπ’ αριθ. 126/2020 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής)                 
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

5) Απόδοση επιχορήγησης ποσού 16000,00 Ε από το ΥΠ.ΕΣ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π. 2020 πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή στις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

6) Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2020 (Γ’ δόση) και κατανομή της αναλογικά στις σχολικές επιτροπές.   
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

7) Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου και συνέχισης της εκτέλεσης της σύμβασης και εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη προστασίας πόδα πρανούς της περιοχής Παναγίτσα του Πύργου-Κάστρο-Μύλος» με ανάδοχο την εταιρεία «ΤΡΙΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στο έργο.

8) Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σκοπέλου - Πανόρμου - Ν. Κλήματος» προεκτιμώμενης αμοιβής 499.734,84 Ε με Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου ανάθεσης.   
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

9) Εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου προς αγορά για την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Σκοπέλου.
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ στην εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα ήδη ιδιόκτητα ακίνητα του Δήμου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη εγκατάσταση της μονάδας, ώστε να μην χρεώνεται περαιτέρω ο Δήμος με άσκοπες αγορές. 
 
10) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκοπέλου για την σύσταση επιτροπής για επανασύνδεση καταναλωτών των οποίων η παροχή ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 (ΦΕΚ3088 Β’ 24-07-2020)
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ Από την παράταξη μας θα συμμετέχει ο Δημοτικός Σύμβουλος ΠΑΤΣΗΣ Ρηγίνος. 

11) Σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ Από την παράταξη μας θα συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΚΑΡΒΕΛΗ Σπυριδούλα και ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ηλίας. 
 
12) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 71/2020 Απόφασης Δ.Σ.
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

13) Γνωμοδότηση σχετικά με το ζήτημα της μη στάθμευσης οχημάτων στη θέση ΞΕΝΙΑ (σχετ. η υπ’ αριθ.5/2020 Απόφαση Κοινότητας Σκοπέλου)

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ α) Γιατί στο σημείο υπάρχει ήδη ρυθμιστική πινακίδα που απαγορεύει την στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων και δεν κατανοούμε γιατί έφερε αυτό το θέμα η Δημοτική Αρχή και β) Δεν υπήρχε τεχνική έκθεση – σκαρίφημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου όπως προβλέπεται.

14) Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις Λεμονή Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος (αίτηση α.π. 2578/27-04-2020-θέση Άγιος Μιχαήλ) και Κυρίτση Πέτρου (αίτηση α.π. 2574/27-04-2020-θέση Άγιος Μιχαήλ)- εξ αναβολής (σχετ.οι υπ’ αριθ.7&8/2020 Αποφάσεις Κοινότητας Σκοπέλου)
Ψηφίζουμε: Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να πάρει τέτοια απόφαση και δεν μοιράζει πλατείες. Ζητήσαμε από τον κ ΠΕΡΙΣΣΗ που έχει την ευθύνη να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου προκειμένου να μην αδικούνται οι επαγγελματίες.

15) Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου πλατείας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως υπ’ αρίθ. 3256/24-06-2020 του κ Αρτεμίου Κοσμά (σχετ. η υπ’ αριθ. 9/2020 Απόφαση Κοινότητας Σκοπέλου).
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ της δημοπρασίας.

16) Επί της από 4440/17-07-2010 αίτησης του κ Μπιτζιλαίου Άγγελου του Στυλιανού. Για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  Εκμίσθωσης Μοτοποδηλάτων έως 50c.c
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

17) Σύναψη συμφωνητικού για συνεργασία με σκοπό την λειτουργία του Ιστορικού Μουσείου Σκοπέλου στην οικία Π. Νιρβάνα
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ

18) Εξέταση της υπ’ αριθ. 4902/03-08-2020 αίτησης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Γλώσσας Σκοπέλου με θέμα: Αίτηση επιχορήγησης για πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων.
Ψηφίζουμε: ΥΠΕΡ. Αλλά το θέμα ζήτησε να αναβληθεί ο κ ΠΕΡΙΣΣΗΣ γιατί δεν υπάρχουν χρήματα.

19) Ενσωμάτωση παρατηρήσεων της ΔΙΠΕΧΩ στο Β2 Σταδίου της Μελέτης του ΓΠΣ του Δήμου Σκοπέλου-εξ αναβολής.

Ψηφίζουμε: ΚΑΤΑ Η παράταξη μας ζήτησε να συγκληθεί άμεσα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο με την συμμετοχή της κας ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ (Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πολεοδόμο Χωροτάκτη ) προκειμένου να ενημερωθούμε πλήρως μέσα από τους χάρτες για τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του νησιού μας. Είναι μία πάρα πολύ σοβαρή απόφαση και η παράταξη μας δεν μπορεί χωρίς πλήρη γνώση να δεσμεύσει το νησί και τους πολίτες του για τα επόμενα χρόνια.     

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δημήτριος Κ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Σπυριδούλα Ι.ΚΑΡΒΕΛΗ
Ρηγίνος Β.ΠΑΤΣΗΣ
Κωνσταντίνος Π.ΛΕΜΟΝΗΣ
Ηλίας Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Ευάγγελος Γ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ