Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Πρόσληψη τεσσάρων εργατών πυροπροστασίας στο Δήμο Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την  πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας.
-Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Σκοπέλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών την αίτηση τους με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 συμπληρωμένη με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας: 2424350103, αρμόδιος υπάλληλος: Γούλας Γεώργιος) και εφόσον εξαντλήσουν την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko@skopelos.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από Τρίτη 12-05-2020 επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου, στις Κοινότητες Γλώσσας και Κλήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.skopelos.gov.gr έως και την Δευτέρα 18-05-2020.

Η Ανακοίνωση, έντυπο αιτήσεως ΣΟΧ 6, έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και το Παράρτημα του ΑΣΕΠ, πέραν των πινάκων ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, θα βρίσκονται αναρτημένα και στο σάιτ του Δήμου www.skopelos.gov.gr