Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Θέσεις - ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης "ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11-05-2020

Συμμετοχή στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου δια περιφοράς.

Γνωστοποίηση ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
Ψηφίζουμε  ΝΑΙ

2. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 6η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 58/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Ψηφίζουμε  ΝΑΙ 
3. Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2020 (Β’ δόση) και κατανομή της αναλογικά στις σχολικές επιτροπές.
Αποδεχόμαστε την πίστωση των 19.221,12 ευρώ και ψηφίζουμε όπως η πίστωση κατανεμηθεί στο ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα στην Α/θμια, ήτοι ποσό 11.532,67 ευρώ και στην Β/θμια, ήτοι ποσό 7.688,45 ευρώ.

Στην εισήγηση δεν έχει αναφερθεί πρόταση κατανομής και εφόσον τα συμβούλια δεν διενεργούνται δια ζώσης είναι αδύνατον να γνωρίζουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ταυτόχρονα τις προφορικές εισηγήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. ή των εισηγητών και μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσουμε.

Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία δια περιφοράς των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πλήττει την Δημοκρατία και την ορθή λειτουργία του. Πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα και οι συνεδριάσεις να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη.
Ψηφίζουμε ΝΑΙ

4. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων προυπολογισμού του δήμου Α΄τριμήνου 2020 (σχετ.η υπ αριθ. 68/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Κατά το πρώτο τρίμηνο η απόδοση από την ΔΕΗ των εισπραττομένων εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη ήταν μηδαμινή, αυτό δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας με μια οικονομία που καταρρέει και μια τουριστική σεζόν που έχει καταρρακωθεί πριν καν ξεκινήσει.
Ο Δήμος μας θα πρέπει να προβεί σε μειώσεις για να μπορέσουν οι δημότες μας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα είναι το μόνο έσοδο για την λειτουργία του Δήμου (μισθοδοσίες, λειτουργικά κ.λ.π).
Οι πόροι αυτοί την τελευταία δεκαετία είναι κουτσουρεμένοι και δεν επαρκούν. Θα πρέπει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί αίτημα στο ΥΠΕΣ εκθέτοντας την κατάσταση  και απαιτώντας την γενναία αύξηση των ΚΑΠ ή την άμεση έκτακτη επιχορήγηση, για να μπορέσουμε ως Δήμος να συνεχίσουμε την λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών και την παροχή στους πολίτες μας των βασικών παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως είναι η καθαριότητα ,η υγεία, η παιδεία, η ύδρευση. Και αυτό είναι το καθήκον μας, γιατί θέσαμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του πολίτη, απ όποια θέση και αν κατέχουμε.
Ψηφίζουμε ΝΑΙ με επιφύλαξη, ως προς την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού.

5. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 8/2020 απόφαση της Κοινότητας Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου με θέμα: Περί έγκρισης ή μη της υπ αριθ. 54/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β.Τσουκαλά, της Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου.(σχετ.η υπ αριθ.8/2020 απόφαση Κοινότητας Γλώσσης)
Ψηφίζουμε  ΝΑΙ 

6. Περί έγκρισης της εγκατάστασης πράσινου σημείου - ΣΜΑΥ σε γεωτεμάχιο  ιδιοκτησίας του Δήμου Σκοπέλου
Ψηφίζουμε  ΝΑΙ

7. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης μέρους κτημάτων Ιδρύματος Βακράτσα στο Δήμο Σκοπέλου, για κοινωφελή σκοπό.
Η αρμοδιότητα αποδοχής της δωρεάς είναι της Οικονομικής  Επιτροπής. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο.

8. Συμμετοχή του Δήμου Σκοπέλου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»
Ψηφίζουμε ΝΑΙ

9. Περί τροποποίησης του άρθρου 93 παρ 2 του Ν,4555/19-07-2018 και θέσπιση χωρικού αντιπεριφερειάρχη στη Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ψηφίζουμε ΝΑΙ

10. Περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου για την διέλευση επιβατών (σχετ. η υπ αριθ. 802/29-01-2020 αίτηση του ναυτικού πράκτορα Σκοπέλου Απ. Κοσύφη.
Ο κοινόχρηστος χώρος εφόσον οριοθετείται ως διάδρομος πρόσβασης δεν παραχωρείται, τίθεται σε κοινή χρήση, ως πεζόδρομος, για όποιον επιθυμεί να διέλθει καθώς και να εξυπηρετηθεί από τα Ναυτικά Πρακτορεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τα παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα από την επέκταση των χώρων στους οποίους κάνουν χρήση των τραπεζοκαθισμάτων τους. Επίσης ο διάδρομος πρόσβασης δεν μπορεί να οριοθετηθεί πάνω από 1,80m πλάτους.

Επειδή θεωρούμε δίκαιο το αίτημα του κ. Κοσύφη ,συμφωνούμε με την οριοθέτηση του διαδρόμου πρόσβασης τον οποίον αιτείται. Δεν συμφωνούμε με την παραχώρηση της χρήσης του διαδρόμου αποκλειστικά στον κ. Κοσύφη. Όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα διέλευσης και κάθετης πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο.

Για την εφαρμογή και την οριοθέτηση του πεζόδρομου θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία των κανονιστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας πρώτα απόφαση η Οικονομική Επιτροπή και στην συνέχεια να εγκριθεί αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως την παρούσα στιγμή δεν μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση.
Ψηφίζουμε ΟΧΙ

Οι    Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δημήτριος Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Σπυριδούλα Ι. ΚΑΡΒΕΛΗ
Ρηγίνος Β. ΠΑΤΣΗΣ
Κωνσταντίνος Π. ΛΕΜΟΝΗΣ
Ηλίας Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Ευάγγελος Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ