Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΦΟΙ ΠΡΟΒΙΑ I

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Σκόπελος | Ανακύκλωση και δράσεις της “Spyrou Skopelos Experience”

Η Ανακύκλωση στις μέρες μας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι υποχρέωση κάθε κοινωνίας και κάθε πολίτη κι έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα και ξύλο οφείλουν να αξιοποιηθούν. Με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, εξοικονομούνται τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας.

Ποια είναι όμως τα οφέλη της ανακύκλωσης;

Προστασία του περιβάλλοντος
Η Ανακύκλωση βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος από χημικές και επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές μπορεί να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος από απορρίμματα που δεν τα έχουμε διαχειριστεί σωστά. Στην συνέχεια μπορεί να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Εξοικονομεί πρώτες ύλες και ενέργεια.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος . Η υγεία αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της καλής ποιότητας ζωής, και το καθαρό περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση της υγείας.

Αποφόρτιση του Περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες αποβλήτων
Μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων που παράγουμε καθημερινά μπορεί να ανακυκλωθεί. Έτσι, η ανακύκλωση βοηθά σημαντικά στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες αποβλήτων.

SPYROU SKOPELOS EXPERIENCE και προστασία του περιβάλλοντος
Ο μικρός Όμιλος της Spyrou Skopelos Experience τα τελευταία χρόνια καταβάλει προσπάθειες βελτίωσης στον τομέα της σωστής ανακύκλωσης. Στόχος είναι οι δράσεις σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, καλλιεργώντας την κουλτούρα της βιώσιμης ανάπτυξης στη Σκόπελο. Ξεκινώντας με το προσωπικό, με την κατάλληλη εκπαίδευση και με την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ανακύκλωσης και στη συνέχεια  στην τοπική κοινωνία με ευαισθητοποιημένα μηνύματα και χρήσιμες συμβουλές. Η Spyrou Skopelos Experience αποτελεί ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας Skopelos Green Clean.

Ποιες είναι δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στα ξενοδοχεία του μικρού ομίλου μας:
-Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων πυρακτώσεως με νέους οικονομίας ή LED.
-Ανακύκλωση λαδιού που χρησιμοποιείται στο τηγάνισμα, σε όλα τα καταλύματα μας.
-Ανακύκλωση μπαταριών και τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης της Α.Φ.Η.Σ. σε όλα τα καταλύματα μας αλλά και στα Best Shops.
–Μείωση της χρήσης απορρυπαντικού και ενέργειας  μέσω την ελεγχόμενης αλλαγής ιματισμού. Για ταξιδιωτικούς πράκτορες, η αλλαγή αυτή γίνεται βάσει των αντίστοιχων συμβολαίων.
-Τοποθέτηση οικογενειακών συσκευών για το σαμπουάν, αφρόλουτρο και σαπούνι. Κατάργηση των amenities σε πλαστικό μπουκαλάκι. Έτσι μειώθηκαν στο Rigas Skopelos Hotel τα απόβλητα σε πλαστικά κατά 98 κιλά ή 9875 μπουκαλάκια το χρόνο.
-Τοποθέτηση οικογενειακών συσκευών χαρτιού υγείας με στόχο να χρησιμοποιείται μέχρι τελευταίο φύλλο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση στο Rigas Skopelos Hotel και στο Elios Holidays Hotel, ενώ  έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση στο Blue Green Bay και στο Skopelos Holidays Hotel & Spa.
-Αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης στο σερβίρισμα γλυκών στον κεντρικό μπουφέ των ξενοδοχείων, με αντίστοιχα σκεύη μελαμίνης.
-Γίνεται Ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών, επιστρεφόμενων και μη.

Ποιοι είναι οι στόχοι ανακύκλωσης της  “Spyrou Skopelos Experience” για την περίοδο  2020:
 -Να γίνει αντικατάσταση πλαστικού ποτηριού στα καταλύματα μας με ποτήρι πολλαπλών χρήσεων (πολυκαρβονικά).
-Τα οικολογικά καλαμάκια να αντικαταστήσουν τα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης.
-Μείωση κατανάλωσης της μαύρης πλαστικής σακούλας από το τμήμα οροφοκομίας.
-Κατάργηση δεύτερης πλαστικής σακούλας στο καλαθάκι δωματίου. Τοποθέτηση μόνο στο  καλαθάκι του μπάνιου.
-Η διαχείριση των οργανικών και μη απορριμμάτων κουζίνας. Καλύτερος διαχωρισμός οργανικών απορριμμάτων από τα προϊόντα ανακύκλωσης.
-Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, μέταλλο) σε δημόσιους χώρους.
-Τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης για καπάκια μπουκαλιών μιας χρήσης.
-Μείωση χαρτιού εκτυπώσεως Α4 υλοποιώντας προγράμματα ψηφιοποίησης.
-Να τοποθετηθεί κάδος για καμένους λαμπτήρες από την εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε.
____________________
Recycling and Environmental Initiatives of Spyrou Skopelos Experience

Recycling nowadays is imperative for environmental protection. It is the obligation of every society and every citizen to improve their quality of life.
Useful materials such as paper, glass, aluminum, plastic, metals and wood must be exploited. Recycling and reusing them can save huge amounts of raw materials and energy.

But what are the benefits of recycling?

Environmental Protection
Recycling helps protect the environment from chemicals and hazardous substances. These substances can escape into the air, water and soil from poorly handled waste. Then, they can enter the food chain and cause severe problems for both animals and humans. Also, uncontrolled disposal of waste can lead to contamination and development of germs and pathogens in soil, water, and air, causing harmful effects on the environment and on the health of living organisms.

Improvement of Life Quality
Proper recycling helps create a clean and healthy environment for the present and the future. Health is an integral component of a good quality of life, and a clean environment is an essential prerequisite for health.

Saving raw materials and energy
Recycling helps save raw materials. Therefore, we do not need to cut new trees for paper production or re-extract minerals like bauxite for aluminum production.

Spyrou Skopelos Experience and Protection of the Environment
 Spyrou Skopelos Experience has been working to improve recycling procedures in recent years. Above all, it aims at individual and corporate action, fostering a culture of sustainable development in Skopelos. The group starts with proper training of the staff and then the empowerment of the local community with messages of awareness and handy tips. Spyrou Skopelos Experience is a founding member of the environmental volunteers’ team Skopelos Green Clean.

What are the initiatives on recycling that Spyrou Skopelos Experience has implemented?
-Replacement of all incandescent bulbs with new economy or LED bulbs.
-Cooking oil recycling in all accommodations.
-Battery recycling and installation of battery recycling bins
-Reduction of detergent and energy through regulated change of linens. For Travel Agents, linens are changed according to contracts.
-Replacement of all amenities in plastic bottles with family-sized dispensers. This reduced the plastic waste at Rigas Hotel Skopelos by 98 kg or 9875 bottles.
-Installation of toilet paper dispensers at Rigas Skopelos Hotel and Elios Holidays Hotel.
-Replacement of disposable plastic utensils with melamine ones.
-Recycling of all glass packages.

What are the group’s recycling targets for 2020?
 -Replacement of plastic glasses with multi-purpose glasses (polycarbonate).
-Replacement of disposable plastic straws with eco-friendly straws.
-Reduction of the use of black plastic bags. Removal of the second plastic bag from the room basket.
-Better separation of organic and non-organic kitchen waste and appropriate disposal.
-Installation of recycling bins (paper, glass, metal) in public places.
-Placement of recycling bins for plastic caps and lids
-Installation of a recycling bin for burnt out light bulbs by Φωτοκύκλωση SA
-Reduce A4 printing paper by implementing digitization programs.