Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

q

Α. ΠΡΟΒΙΑΣ & ΣΙΑ | ΚΑΜΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΤΗΛ. 2424024762

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Διακήρυξη Δημοπρασίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό την πώληση μιας διηρη μενης ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ενός ισογείου καταστήματος, εμβαδού 112,00 τ. μ. και την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου τμήματος οικοπέδου, εντός του οποίου υπάρχει το κατάστημα αυτό , και το οποίο τμήμα έχει εμβαδό διακόσια είκοσι τέσσερα (224.00) τετραγωνικά μέτρα, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο όλο εκ 3435,40 τ.μ. αδιαίρετο οικόπεδο, έξη και 52/οο εκατοστά (6,52/100), η οποία βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Β'. Τομέας ), στη θέση ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ _ ΛΙΜΝΗ, της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Σκοπέλου, περιφερειακής Ενότητας Β. Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνορευόμενη Βόρεια και Ανατολικά με ετέρα καθετή ιδιοκτησία του ιδίου αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου, Νότια με Γεωργίου Δρόσου και Δυτικά με δημοτικό δρόμο.

Έχει συσταθεί και αναγνωρισθεί ως χωριστή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία δυνάμει  της υπ' αριθ. 23709/17-7-2014 έτους πράξης του συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού, από τις διατάξεις της οποίας και διέπεται η ιδιοκτησία αυτή, καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3741/29, του Ν. Δ 1024/71 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού και στο γραφείο του, στη Σκόπελο την δεκάτη ογδόη (18) Αυγούστου του δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα 2014 έτους, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11 π.μ. ως και 13 μ.μ. της ιδίας ημέρας.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται, σύμφωνα με το από 317/4-5-2014 έτους πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ως άνω Συνεταιρισμού , στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων 150.000 ευρώ. Σε περίπτωση   συνέχισης των προσφορών, πέραν της καθορισμένης λήξεως, η Δημοπρασία θα συνεχιστεί για ακόμη μία ώρα και θα λήξει με την κατακύρωση του προαναφερομένου ακινήτου, στο όνομα του υπερθεματιστή που θα προσφέρει την μεγαλύτερη προσφορά.

Για να γίνουν δεκτοί οι μετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν είτε εγγυητική επιστολή...
Τραπέζης, ποσού δέκα χιλιάδων 10.000 ευρώ, είτε το ποσό των δέκα χιλιάδων 10,000 ευρώ σε μετρητά. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν πλειοδοτεί για λογαριασμό του, αλλά για λογαριασμό τρίτου, απαιτείται να το δηλώσει στον Συμβολαιογράφο, κατά την υποβολή της πρώτης προσφοράς και να παραδώσει αντίστοιχα το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα του.

Ο πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός πέντε (5) ημερών από το χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας  να προσέλθει  στον ανωτέρω συμβολαιογράφο για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου, χωρίς να απαιτείται άλλη πρόσκληση του. Στην έκθεση διαγωνισμού που θα συντάξει ο συμβολαιογράφος θα γίνει ακριβής μνεία της ημέρας και της ώρας προσέλευσης του πλειοδότη, προκειμένου να συνταχθεί το πωλητήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου, τότε καταπίπτει υπέρ του Συνεταιρισμού, ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα, η εγγυητική επιστολή ή τα μετρητά. Το τίμημα θα καταβληθεί με Τραπεζική Επιταγή ή με κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού πριν την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου
Γιάννης Τραχανάς

ο αντιπρόεδρος
Τριαντ. Λιθαδιώτης