Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

q

Α. ΠΡΟΒΙΑΣ & ΣΙΑ | ΚΑΜΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΤΗΛ. 2424024762

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Επιστολή προς τη ΔΕΥΑ Σκοπέλου

Επιστολή με τίτλο «Η παράνομη και εγκληματική αδιαφορία της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου σε βάρος επιχείρησης» έστειλε ο Άγγελος Αν. Φάλκος, προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ), την οποία κοινοποιεί και στον Συνήγορο του Πολίτη, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας, την Εφημερίδα Ταχυδρόμος – Βόλος, το Ράδιο Μαρκόνι – Βόλος, την Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες – Σκόπελος, την Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου και στην οποία αναφέρει:
«Κύριοι,
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως μας για σύνδεση του μπαρ - εστιατορίου, που επιθυμούμε να λειτουργήσουμε εντός του ξενοδοχείου μας, με το δίκτυο ύδρευσης ιδιοκτησίας σας επανερχόμαστε για...
πολλοστή φορά στο ζήτημα, υπενθυμίζοντας σας ταυτόχρονα τα μέχρι τώρα γεγονότα.
Μολονότι κατά την υποβολή της αιτήσεως οι υπάλληλοι σας μας διαβεβαίωσαν ότι το θέμα πρόκειται να διευθετηθεί εντός διημέρου, μετά την παρέλευση του διημέρου αρχίσατε να μας αποστέλλετε και μάλιστα με χαρακτηριστική καθυστέρηση έγγραφα, που σε άλλα μας ζητάτε να περιμένουμε μέχρι ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης σας να συντάξει γνωμοδότηση, σε άλλα μας ζητάτε δικαιολογητικά, που σας έχουμε προσκομίσει ξανά και ξανά, σε άλλα απαιτείτε να εκμεταλλευτεί το μπαρ- εστιατόριο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην της εταιρίας μας και σε άλλα παραπέμπετε το θέμα της υδροδότησης στην Πολεοδομία Σκοπέλου. Το ζήτημα περαιτέρω της υδροδότησης του ξενοδοχείου έχει απασχολήσει την επιχείρηση σας και σε συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που όλες έχουν καταλήξει στο ότι ναι μεν δεν αρνείστε να μας χορηγήσετε νερό, αλλά πρέπει να σας προσκομίσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που σας έχουμε σημειωτέον προσκομίσει ξανά και ξανά.
Το τελευταίο δε επιχείρημα που οψιγενώς εμφανίστηκε περί δήθεν πολεοδομικών παραβάσεων έπαψε να έχει βάση και αυτό, αφού οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας τακτοποιήθηκαν πολεοδομικά με την υπαγωγή στο ν. 4014/2011. Όχι βεβαίως ότι υπήρχε κάποια αυθαίρετη κατασκευή εντός του ξενοδοχείου, αλλά η κωλυσιεργία των υπαλλήλων της Πολεοδομίας να προωθήσουν εγκαίρως την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας των εγκαταστάσεων μας, όταν υποβλήθηκε σχετικός φάκελος από το μηχανικό μας, ώστε το υπόγειο μας να δύναται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης, αξιοποιώντας τα τετραγωνικά που είχαμε σε κάθε περίπτωση από το συντελεστή δόμησης, μας υποχρέωσε λόγω μεταγενέστερης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου εκ των υστέρων να αναζητούμε την υπαγωγή μας στο νόμο αυτό για να ξεπλύνουμε τα αμαρτήματα της κακοδιοίκησης εις βάρος της εταιρίας μας.
Μολονότι δε και αυτό το ζήτημα τακτοποιήθηκε πλέον, εσείς ακόμα επεξεργάζεστε το αίτημα μας, έχοντας πια προκαλέσει τόση καθυστέρηση στην υδροδότηση του μπαρ- εστιατορίου, ώστε ευλόγως να αρχίζουμε να διερωτόμαστε αν είναι δυσκολότερο να βρει κανείς πόσιμο νερό στη Σκόπελο ή στη Σαχάρα, Διότι είμαστε σίγουροι ότι, αν υπήρχε φορέας διαχείρισης ύδατος στη Σαχάρα, μετά από ένα έτος όλο και σε κάποια λύση θα είχε καταλήξει.
Επειδή βέβαια το θέμα έχει αρχίσει να γίνεται αστείο, αλλά οι συνέπειες της καθυστέρησης αυτής για την επιχείρηση μας δεν είναι διόλου αστείες, αφού το μπαρ - εστιατόριο δεν δύναται να λειτουργήσει εξαιτίας της μη υδροδότησης, σας επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι τα όποια έσοδα έχουμε απολέσει εξαιτίας σας από την εκμετάλλευση του μπαρ- εστιατορίου, θα τα αναζητήσουμε δικαστικά από εσάς. Πρέπει δε να σας τονίσουμε ότι με βάση οικονομοτεχνικές μελέτες που ήδη έχει σύνταξει για λογαριασμό μας σύμβουλος της εταιρίας μας σχετικά με τα προσδοκώμενα καθαρά έσοδα που χάνουμε εξαιτίας της μη λειτουργίας του μπαρ - εστιατορίου, αυτά ανέρχονται περίπου σε 40.000 Ευρώ ανά τουριστική περίοδο.
Για μια ακόμα φορά και με την ελπίδα οι σωλήνες του μπαρ - εστιατορίου να στερέψουν από την αδιαφορία σας και να γεμίσουν με νερό, σας καλούμε αμέσως με τη λήψη της παρούσας επιστολής να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή μας, ώστε να τακτοποιήσετε κάθε διαδικαστικό θέμα που αφορά στη διεκπεραίωση του αιτήματος μας. Επίσης σας δηλώνουμε ότι ανά εβδομάδα θα καταθέτουμε την ίδια ως άνω αίτηση με την ελπίδα, όπως θα γεμίσουμε τα συρτάρια σας με τις αιτήσεις μας, να γεμίσετε κι εσείς με νερό το μπαρ- εστιατόριο της επιχείρησης μας.
Μετά της προσήκουσας τιμής
Άγγελος Αν. Φάλκος
Η εταιρία νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της»