Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΑΦΟΙ ΠΡΟΒΙΑ I

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή της Σκοπέλου το 2012

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σκοπέλου με θέμα το «Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του 2012» απαρτιζόμενο από τις εξής ενότητες:
Α. Διαφημιστική Προβολή.
α. Εκπόνηση εντύπου που θα περιέχει προσφορά διαμονής στη χαμηλή περίοδο, το οποίο θα μοιραστεί σε ελληνικά εστιατόρια της Γερμανίας (αρχικά) και στη συνέχεια της Ευρώπης γενικότερα.
β. Συμμετοχή ως εκθέτες σε κέντρο προβολής τουριστικών προορισμών και των παραδοσιακών τους προϊόντων στο Όσλο της Νορβηγίας
γ. Εκπόνηση και εκτύπωση επτά Θεματικών Φυλλαδίων των οκτώ σελίδων στη γλώσσα της κάθε χώρας, που θα επισκεπτόμαστε ως εκθέτες, με το εξής περιεχόμενο:
i) Γενικές πληροφορίες και τρόποι πρόσβασης
ii) Φυσικές ομορφιές – τρόπος ζωής και κάτοικοι
iii) Οικισμοί και Αρχιτεκτονική
iv) Πολιτιστικά – Δραστηριότητες
v) Τοπικά Προϊόντα – Γαστρονομία
vi) Φυτικός – Ζωικός Πλούτος (Χλωρίδα και Πανίδα)
vii) Παρεχόμενες Υπηρεσίες με φίλμ προβολής (DVD)
δ. Εκπτωτικό Πρόγραμμα για την Ελλάδα (Προβολή με σταντ σε ελληνικές πόλεις, όπου θα προσφέρονται εκπτωτικές διακοπές)
ε. Αποστολή διαφημιστικού μας υλικού και εντύπων στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΤ σε όλο τον κόσμο.
Β. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
α. FITOUR MADRID 18 – 22/01/2012
β. BIT MILAN 16 – 19/02/2012
γ. HOLLIDAY & SPA SOFIA 16 – 18/02/2012
δ. IFT BEOGRAD 23 – 26/02/2012
ε. REISE FOR ALLE HERING ΔΑΝΙΑ 24 – 26/02/2012
στ. REISELIV OSLO 02 – 04/03/2012
ζ. IT BERLIN 07 – 11/03/2012
η. PARIS I.T. Show 15 – 18/03/2012
θ. BUCHAREST 18 – 21/03/2012
ι. MIT Moscow 21 – 24/03/2012
ια. TUR 22 – 25/03/2012
Γ. Επαναφορά της παραλίας «Βελανιό» σε αναγνωρισμένη παραλία γυμνιστών όπως ήταν παλαιότερα.
Δ. Ένταξη στον άξονα 85 του ΕΣΠΑ μελέτης για την αξιοποίηση τουριστικών υποδομών με ανάδειξη των αξιοθέατων του νησιού (αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μνημεία, πηγές, κατοικίες με ιδιαίτερη ιστορική αξία.
Ε. Συμμετοχή στο συνέδριο City Branding στο Βόλο
ΣΤ. Συνεχής Διαβούλευση με τις Παραγωγικές τάξεις του νησιού.
Ζ. Λογότυπο και σλόγκαν
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών για το παραπάνω θέμα και τα επιμέρους υποθέματα αποφάσισε ομόφωνα:
Α. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
α. (εισηγητής Α. Ρόρος) Μέσω ενός εντύπου διαφημιστικού, που θα έχει τη μορφή sous plat, που θα τυπώσουμε και θα προωθήσουμε σε 100 περίπου εστιατόρια της Γερμανίας και σε συνεννόηση με τους ξενοδόχους και τους λοιπούς κατόχους τουριστικών καταλυμάτων του νησιού μας να προσφέρουμε στους συχνούς πελάτες των εστιατορίων αυτών μία εβδομάδα διαμονής δωρεάν στη χαμηλή σαιζόν. (εκτιμώμενο κόστος € 8000,00)
β. (Εισηγητές Κ. Σκούρας και Α. Ρόρος) Να συμμετάσχουμε με ένα εκπρόσωπό μας για μία εβδομάδα πριν την REISELIV στο OSLΟ της Νορβηγίας 02 – 04/03/2012 σε έκθεση ελληνικών τουριστικών προορισμών και παραδοσιακών προϊόντων σε συνεργασία με παραγωγούς στο Hellenic Trade Center (Εκτιμώμενο κόστος € 3.000,00)
γ. (Εισηγητές Κ. Σκούρας, Α. Ρόρος , Κων. Αγγελέτου)
Αποφασίζεται η εκπόνηση και εκτύπωση επτά Θεματικών Φυλλαδίων των οκτώ σελίδων στη γλώσσα της κάθε χώρας, που θα επισκεπτόμαστε ως εκθέτες, με το εξής περιεχόμενο:
i) Γενικές πληροφορίες και τρόποι πρόσβασης
ii) Φυσικές ομορφιές – τρόπος ζωής και κάτοικοι
iii) Οικισμοί και Αρχιτεκτονική
iv) Πολιτιστικά – Δραστηριότητες
v) Τοπικά Προϊόντα – Γαστρονομία
vi) Φυτικός – Ζωικός Πλούτος (Χλωρίδα και Πανίδα)
vii) Παρεχόμενες Υπηρεσίες με φίλμ προβολής (DVD)
(Εκτιμώμενο κόστος € 8.500,00)
δ. (Εισηγητές Α. Ρόρος, Π. Μπετσάνης) Να εκπονήσουμε εκπτωτικό Πρόγραμμα για την Ελλάδα (Προβολή με σταντ σε δύο ή τρεις μεγάλες ελληνικές πόλεις, όπου θα προσφέρονται εκπτωτικές διακοπές). Την προετοιμασία και εκτέλεση θα αναλάβουν κατά κύριο λόγο η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
ε. Αποστολή διαφημιστικού μας υλικού και εντύπων στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΤ σε όλο τον κόσμο μέσω του ταχυδρομείου του Δήμου.
Β. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
(κύριος εισηγητής Α. Ρόρος, επικουρικοί: Κων. Αγγελέτου, Βαγ. Δρόσος)
Αποφασίστηκε να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή στις παρακάτω εκθέσεις:
α. FITOUR MADRID 18 – 22/01/2012 κόστος € 6.400,00
β. BIT MILAN 16 – 19/02/2012 κόστος € 7.500,00
γ. HOLLIDAY & SPA SOFIA 16 – 18/02/2012 κόστος € 4.000,00
δ. IFT BEOGRAD 23 – 26/02/2012 κόστος € 5.000,00
ε. REISE FOR ALLE HERING ΔΑΝΙΑ 24 – 26/02/2012 κόστος € 6.500,00
στ. REISELIV OSLO 02 – 04/03/2012 κόστος € 6.500,00
ζ. IT BERLIN 07 – 11/03/2012 κόστος € 8.000,00
η. PARIS I.T. Show 15 – 18/03/2012 κόστος € 6.000,00
θ. BUCHAREST 18 – 21/03/2012 κόστος 5.000,00
ι. MIT Moscow 21 – 24/03/2012 κόστος € 8.500,00
ια. TUR 22 – 25/03/2012 κόστος € 7.000,00
Γ. (Εισηγητής Α. Ρόρος) Αποφασίστηκε να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η επαναφορά της παραλίας «Βελανιό» σε αναγνωρισμένη παραλία γυμνιστών όπως ήταν παλαιότερα με σήμανσή της και με διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτή.
Δ. (Εισηγητής Κ. Σκούρας) Ένταξη στον άξονα 85 του ΕΣΠΑ του έργου «Αξιοποίηση τουριστικών υποδομών με ανάδειξη , σήμανση και διευκόλυνση πρόσβασης των αξιοθέατων του νησιού (αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μνημεία, πηγές, κατοικίες με ιδιαίτερη ιστορική αξία.
Ε. (Εισηγήτρια Κων. Αγγελέτου) Αποφασίστηκε η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή (τουλάχιστο 4 εκπροσώπους) στο συνέδριο City Branding στο Βόλο που διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου η Σκόπελος θα είναι «τιμώμενος προορισμός» από την άποψη ότι το νησί ως προορισμός είναι αντικείμενο πανεπιστημιακής εργασίας.
ΣΤ. (Εισηγητής Α. Ρόρος) Αποφασίστηκε η συνεχής Διαβούλευση με τις Παραγωγικές τάξεις του νησιού με την καθιέρωση πυκνών συναντήσεων της Επιτροπής με αυτές.
Ζ. Αποφασίστηκε να γίνει ανοικτή πρόσκληση σε επαγγελματίες γραφίστες διαφημιστές με ανακοίνωση από 30.12.2011 και μέχρι 20.01.2012 και με έπαθλο € 1.500,00 να εκπονήσουν και παραδώσουν στην επιτροπή λογότυπο με σλόγκαν του νησιού.
Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα αναθέσουμε σε καλλιτέχνες του νησιού να εκπονήσουν καλλιτεχνική απεικόνιση φωτογραφίας του «Αμάραντου» με την φράση: «Σκόπελος, το νησί που ταξιδεύει μέσα σου» και αγγλικά «Skopelos, the island that travels within you».